მობილური ინტერნეტის გააქტიურება (+372)

372 კოდით მოქმედ ნომრებზე ინტერნეტის გააქტიურება, "სმარტფონი"-ს (Android, iOS) ტიპის მობილურ ტელეფონებში:

პირველ რიგში საჭიროა თქვენი ტელეფონის პარამეტერებიდან (settings) წაშალოთ ნებისმიერი სხვა ოპერატორის GPRS სერვისის კონფიგურაცია ან დაამატოთ ახალი კონფიგურაცია (თუ ტელეფონს აქვს პარამეტრებში ფუნქცია Add New APN, ამ შემთხვევაში დაამატებთ ახალ კონფიგურაციას ძველის წაუშლელად) და გაწეროთ ახალი პარამეტრები:

APN-ში ჩაწერეთ: send.ee (ChatSim შემთხვევაში ჩაწერეთ msg ; Datasim შემთხვევაში internet)

Username-ში: ჩაწერეთ ტელ.ნომერი 372 XXXXXXXX (Datasim-ის შემთხვევაში - დატოვეთ ცარიელი)

Password - დატოვეთ ცარიელი.

მაგალითად, პარამეტრების გაწერა iPhone-სა და Samsung Galaxy-ში.

iPhone

Menu > settings > celluar < celluar Data Network < cellural Data-ში ვირჩევთ APN-ს

APN-ში ჩაწერეთ: send.ee (Datasim შემთხვევაში - ჩაწერეთ: internet)

User name: თქვენი ნომერი 372 XXXXXXXX (Datasim-ის შემთხვევაში - დატოვეთ ცარიელი)

Password: დატოვეთ ცარიელი

ინტერნეტის გამოყენების დროს cellural – on/off და Data roaming – on /off უნდა იყოს ჩართული.

Samsung Galaxy

Menu > settings > Connections ( ან more networks) > mobile networks > access point names > add new APN

APN-ში: send.ee (Datasim შემთხვევაში - ჩაწერთ: internet)

User name > თქვენი ნომერი 372 XXXXXXXX (Datasim-ის შემთხვევაში - დატოვეთ ცარიელი)

Password > დატოვეთ ცარიელი.

ინტერნეტის გამოყენების დროს Data-on/off ; Data roaming – On/off უნდა იყოს ჩართული.