შედარება სხვა ოპერატორებთან

ჯეოსიმის შედარება საქართველოში არსებული ოპერატორების ანალოგიურ მომსახურებასთან

შედარება შედგენილია 2 ქვეყნის - საფრანგეთის და თურქეთის მაგალითზე. აქვე აღვნიშნავთ, რომ სხვა ქვეყნებისთვისაც იგივეა სატარიფო განსხვავების პროპორციები.

იხილეთ ცხრილი, თუ როგორი ტარიფებით სარგებლობს სხვადასხვა ოპერატორების ნომრებით, საფრანგეთში მყოფი აბონენტი:

საფრანგეთი

სერვისები როუმინგში

ქართული მობილური ოპერატორები

სხვა საერთაშ.

სიმბარათები

372 კოდით

♦ ჯეოსიმი შენიშვნა

ოპერატორი

1

ოპერატორი

2

ოპერატორი

3

საქართველოში დარეკვა 0.55 ლ

0.25 ლ

+ I წთ 0.10 ლ

0.30 ლ 0.49 $ 0.17 $ 1 წთ.
სხვა ქვეყნებში დარეკვა 0.80 ლ 2.5 ლ 5.00 ლ 0.49 $ 0.17 $ 1 წთ.
შემომავალი ზარი 0.35 ლ

0.25 ლ

+ I წთ 0.10 ლ

0.30 ლ 0.00 0.00 1 წთ.
სტანდარტული sms 0.25 ლ 0.25 ლ 0.30 ლ 0.25 $ 0.05 $ 1 sms
იაფი sms სიმმენიუდან No Service No Service No Service 0.10 $ 0.01 $ 1 sms
ინტერნეტი 50 ლ - 500 mb 75 ლ - 450 mb 40 ლ - 500mb 13 $ - 500mb 9 $ - 500mb


იხილეთ ცხრილი, თუ როგორი ტარიფებით სარგებლობს სხვადასხვა ოპერატორების ნომრებით, თურქეთში მყოფი აბონენტი:

თურქეთი

სერვისები როუმინგში

ქართული მობილური ოპერატორები

სხვა საერთაშ.

სიმბარათები

372 კოდით

♦ ჯეოსიმი შენიშვნა

ოპერატორი

1

ოპერატორი

2

ოპერატორი

3

საქართველოში დარეკვა 1.00 ლ

2.55 ლ

0.60 ლ 0.49 $ 0.27 $ 1 წთ.
სხვა ქვეყნებში დარეკვა 1.70 ლ 2.55 ლ 5.00 ლ 0.49 $ 0.27 $ 1 წთ.
შემომავალი ზარი 0.80 ლ

0.55 ლ

0.30 ლ 0.00 0.10 $ 1 წთ.
სტანდარტული sms 0.50 ლ 0.25 ლ 0.30 ლ 0.25 $ 0.05 $ 1 sms
იაფი sms სიმმენიუდან No Service No Service No Service 0.10 $ 0.01 $ 1 sms
ინტერნეტი 50 ლ - 500 mb 75 ლ - 450mb 40 ლ - 500mb 13 $ - 500mb 9 $ - 500mb


შენიშვნა: ტარიფები აღებულია ოპერატორების იმ პროდუქტების მონაცემებიდან, რომლებიც შესაბამის ვებ-გვერდებზე წარმოდგენილია საზღვარგარეთ მოგზაურობისთვის ყველაზე დაბალი ტარიფების მქონე სატელეფონო პროდუქტებად.