ბალანსი შეგიძლიათ შეავსოთ VISA და MASTERCARD საბანკო ბარათებით.
ტელ. ნომერი:მაგ: 372XXXXXXXX
ბალანსი შეავსეთ ლარის ანგარიშიდან, ნომრის ბალანსზე ავტომატურ რეჟიმში აისახება შესაბამისი კურსით დოლარში.