პროდუქტები

სამოგზაურო სიმ-ბარათები

▶ GO-SIM - ესტონური (+372 xx xx xx xx) საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც ავტომატურად აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.▶ CHATSIM - ესტონური (+372 xx xx xx xx) საერთაშორისო სიმ-ბარათი, რომელიც ავტომატურად აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. აქვს უფასო ჩატის ფუნქცია.