პროდუქტები

ჩვენი პროდუქტებია:

GEOSIM NNN DATASIM NNN GO-SIM NNN GO-SIM+


შენიშვნა:

GEOSIM - ქართულნომრიანი საერთაშორისო სიმბარათია, რომელიც აქტიურია ყველა ქვეყანაში, იტალიის გარდა.

DATASIM - ესტონური ნომრით მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.

GO-SIM+ და GO-SIM ასევე ესტონური ნომრით მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათებია, რომლებიც ასევე აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.