პროდუქტები

ჩვენი პროდუქტები NNN


GEOSIM - ქართულნომრიანი (+995 550 xx xx xx) საერთაშორისო სიმბარათი, რომელიც აქტიურია ყველა ქვეყანაში, იტალიის გარდა.


GO-SIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.


DATASIM - ასევე ესტონური ნომრით მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც ასევე აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.