პროდუქტები

სამოგზაურო სიმ-ბარათები

▶ GO-SIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც ავტომატურად აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.▶ CHATSIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათი, რომელიც ავტომატურად აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. აქვს უფასო ჩატის ფუნქცია.