კორპორატიულ კლიენტებს

კორპორატიული აბონენტებისთვის, როუმინგულ მომსახურებაზე ჩვენს კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, თქვენი დაწესებულების თანამშრომელთა უცხოეთში მივლინებებისას გასაწევი როუმინგული ხარჯების 10-ჯერ შემცირების საშუალებას იძლევა.
კომერციულ და საბიუჯეტო ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი დამატებითი სერვისებით:

ხარჯვის ლიმიტის დაწესება სასურველ ნომრებზე.
ბალანსის ავტომატური შევსების რეჟიმი ნომრებისთვის.
თარჯიმნის ონლაინ მომსახურება ნებისმიერ ქვეყანაში.
თვის ბოლოს ანგარიშსწორება საუბრებზე დეტალური ამონაწერის შესაბამისად.
ინდივიდუალურად გამოყოფილი მენეჯერის მომსახურეობა.
დახარჯული თანხის შესაბამისი ქულების დაგროვება უნიქარდის ბარათზე.


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: (+995 32) 220 70 20