ჩვენს შესახებ

GO-SIM-ის საერთაშორისო სიმ-ბარათები მნიშვნელოვანი თანხების დაზოგვის საშუალებას იძლევა საზღვარგარეთ მოგზაურობისას - აბონენტები შეღავათებით სარგებლობენ როუმინგულ სერვისებზე, მათთვის საზღვარგარეთ ყოფნისას კომუნიკაცია გამარტივებულია და მინიმუმ 50%-ით გაიაფებული (ინტერნეტი; ზარები; სმს), ნებისმიერი სხვა ოპერატორის როუმინგულ მომსახურებასთან შედარებით.

კორპორატიული სეგმენტისთვის მოქმედებს დამატებითი სერვისები, როუმინგულ მომსახურებაზე კორპორატიული ხელშეკრულების ჩვენთან (შპს "ასანეტ" - ავტორიზებული პირი) გაფორმება - თქვენი კომპანიისთვის თანამშრომელთა მივლინებებზე გაწეული ხარჯების მნიშვნელოვნად დაზოგვის გარანტიაა.

GOSIM -ის მომხმარებელთა რიცხვი დღეისათვის უკვე რამდენიმე ათეულ ათასს შეადგენს, მათ გააკეთეს სწორი არჩევანი ეკონომიური და პრაქტიკული სამოგზაურო სიმ-ბარათის არჩევისას.