ჩვენს შესახებ

კომპანია "სითი ტელეკომი", 2010 წლიდან ახორციელებს საერთაშორისო მობილური მომსახურების მიწოდებას აბონენტებისთვის, მომხმარებელს შეუძლია მოგზაურობისთვის წარმატებით გამოიყენოს ჩვენი პროდუქტები - სხვადასხვა როუმინგული სიმ-ბარათები: GEOSIM; GO-SIM; CHATSIM; ჩვენი მომხმარებლები საზღვარგარეთ მოგზაურობისას სარგებლობენ მნიშვნელოვანი შეღავათებით როუმინგულ მომსახურებაზე, მათთვის კომუნიკაცია უკვე მნიშვნელოვნადაა გამარტივებული და გაიაფებული საზღვარგარეთ მოგზაურობისას.

საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ კომპანიაზე გაცემულია შესაბამისი ავტორიზაცია №300/1.

კორპორატიული სეგმენტისთვის მოქმედებს დამატებით სერვისები. როუმინგულ მომსახურებაზე კორპორატიული ხელშეკრულების ჩვენთან გაფორმება, თანამშრომელთა მივლინებებზე გაწეული ხარჯების მნიშვნელოვნად დაზოგვაა თქვენი კომპანიისთვის.

ჩვენი კომპანიის აბონენტების რიცხვი დღეისათვის უკვე რამდენიმე ათეულ ათასს შეადგენს. მათ გააკეთეს სწორი არჩევანი ეკონომიური და პრაქტიკული სამოგზაურო სიმ-ბარათის არჩევისას.