ჩვენს შესახებ

კომპანია 2010 წლიდან ახორციელებს საერთაშორისო მობილური მომსახურების მიწოდებას აბონენტებისთვის. მომხმარებლები საზღვარგარეთ მოგზაურობისთვის წარმატებით იყენებენ ჩვენს სერვისებს - როუმინგულ სიმ-ბარათებს: GEOSIM (დონორი ოპერატორი შპს "ჯიმობაილ"), GO-SIM; CHATSIM (დონორი ოპერატორი OU Top Connect) ამ ჩამონათვალში GEOSIM ახალი პროდუქტია, რომელიც ქართული ნომერია, პროდუქტი შექმნილია თანამედროვე ტურისტულ ბაზარზე არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ჩვენი აბონენტები საზღვარგარეთ მოგზაურობისას, მნიშვნელოვნად შეღავათიანი საკომუნიკაციო სერვისებით სარგებლობენ. მათთვის კომუნიკაცია გამარტივებულია და გაიაფებული, ნებისმიერი სხვა ოპერატორის როუმინგულ მომსახურებასთან შედარებით.

კორპორატიული სეგმენტისთვის მოქმედებს დამატებითი სერვისები. როუმინგულ მომსახურებაზე სითი ტელეკომთან კორპორატიული ხელშეკრულების გაფორმება - თქვენი კომპანიისთვის ნიშნავს, თანამშრომელთა მივლინებებზე გაწეული ხარჯების მნიშვნელოვნად დაზოგვას.

ჩვენი აბონენტების რიცხვი დღეისათვის უკვე რამდენიმე ათეულ ათასს შეადგენს, მათ გააკეთეს სწორი არჩევანი ეკონომიური და პრაქტიკული სამოგზაურო სიმ-ბარათის არჩევისას.