სერვისები

GO-SIM
GEOSIM (ქართული ნომერი)

მობილური ინტერნეტის გააქტიურება (GPRS)

ინტერნეტპაკეტები და ტარიფები ზარებზე DATASIM-ის აბონენტებისთვის

ინტერნეტპაკეტი GOSIM+ აბონენტებისთვის

ინტერნეტპაკეტი GOSIM აბონენტებისთვის

ფასდაკლება ზარებზე

იაფი ზარების განხორციელების წესი

ბალანსის შევსება

ბალანსის შემოწმება და ნომრის გაგება

უფასო sms შეტყობინების პაკეტი GOSIM+ და DATASIM ნომრებიდან

სიმ მენიუდან SMS შეტყობინების ფასდაკლებით გაგზავნა

უფასო ზარი Skype -დან და Viber-დან

უფასო SMS შეტყობინება ვებ-გვერდიდან

უფასო ჩატი (Chat) აბონენტებისთვის

შემოსული ზარის გადამისამართება

ხმოვანი ფოსტა

პირადი პროფილი (დეტალური ინფორმაცია ზარებზე)

უფასო ზარი ცხელ ხაზზე