აქცია - სიმბარათი უფასოდ!

აქციის ფარგლებში, 14 ოქტომბრიდან - 31 ოქტომბრის ჩათვლით, აეროპორტის სერვისცენტრში ან ვაჟა-ფშაველას 71-ში მდებარე ჩვენს ოფისში, GEOSIM საერთაშორისო სიმ-ბარათი შეგიძლიათ მიიღოთ უფასოდ!

შენიშვნა: აქციის მოქმედების პერიოდში სიმ-ბარათი უფასოდ გაიცემა - მინიმუმ 30 ლარით შევსებული ბალანსით, ბალანსის შევსება ხდება აბონენტის მიერ.