აქციები

სიმ-ბარათი უფასოდ!

აქციის ფარგლებში, 14 ოქტომბრიდან - 31 ოქტომბრის ჩათვლით, აეროპორტის სერვისცენტრში ან ვაჟა-ფშაველას 71-ში მდებარე ჩვენს ოფისში, GEOSIM საერთაშორისო სიმ-ბარათი შეგიძლიათ მიიღოთ უფასოდ!

შენიშვნა: სიმ-ბარათის უფასოდ მიღებისას აბონენტმა ბალანსი უნდა შეავსოს მინიმუმ 30 ლარით (ცნობისათვის - აქციის მიღმა სიმ-ბარათის საცალო ფასია 15 ლარი, ბალანსზე თანხის გარეშე).