კორპორატიულ კლიენტებს

როუმინგულ მომსახურებაზე ჩვენს კომპანიასთან კორპორატიული ხელშეკრულების გაფორმება, თქვენი დაწესებულებისთვის უზრუნველყოფს, თანამშრომელთა, უცხოეთში მივლინებებისას გასაწევი როუმინგული ხარჯების, მინიმუმ 70%-ით შემცირებას.
კომერციულ და საბიუჯეტო ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი დამატებითი სერვისებით:

ბალანსის ხარჯვის ლიმიტის დაწესება ნომრებისთვის.
თვის ბოლოს ანგარიშსწორება საუბრებზე დეტალური ამონაწერის შესაბამისად.
ინდივიდუალურად გამოყოფილი მენეჯერის მომსახურეობა.
დახარჯული თანხის შესაბამისი ქულების დაგროვება უნიქარდის ბარათზე.
ბალანსის ავტომატური შევსების რეჟიმი ნომრებისთვის.
თარჯიმნის ონლაინ მომსახურება ნებისმიერ ქვეყანაში.


(+995 32) 220 70 20