ბალანსის შემოწმება და ნომრის გაგება

ბალანსის შემოწმება: *100# და ok.

ნომრის გაგება: *101# და ok.