ბალანსის შემოწმება და ნომრის გაგება

ბალანსის შემოწმება: აკრიფეთ *100# და ok.

ნომრის გაგება: აკრიფედ *101# და ok.