ბალანსის შემოწმება და ნომრის გაგება

ბალანსის შემოწმება: *100# ok.

ნომრის გაგება: *101# ok.