ბალანსის შევსება

GEOSIM ნომერზე ბალანსი შეგიძლიათ შეავსოთ საქართველოში არსებული სწრაფი გადახდის აპარატებიდან:

TBC PAY

EXPRESS PAY

MULTIPAY

ბალანსი ივსება ლარში, ხოლო ბალანსზე ავტომატურად აისახება შესაბამისი კურსით ა.შ.შ დოლარში. შეგიძლიათ ასეე ბალანსი შეავსოთ ჩვენი ვებგვერდიდან ან სხვადასხვა ბანკის ინტერნეტბანკინგით, ასევე გადახდის პორტალებიდან:

www.mypay.ge

www.pay.ge

www.gadaixade.ge

სწრაფი გადახდის აპარატებიდან ჩარიცხვის ინსტრუქცია:

MultiPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "კომუნალური, ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM/GEOSIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

TBCPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM/GEOSIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

EXPRESSPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "მობილური ოპერატორები", შემდეგ GO-SIM/GEOSIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.