იაფი SMS შეტყობინება GEOSIM მენიუდან

1 ცენტად SMS შეტყობინების გაგზავნის წესი: ტელეფონის მთავარ მენიუში (პარამეტრებში ან აპლიკაციებში) ნახავთ SIM მენიუს, აირჩიეთ SMS, შეიყვანეთ სასურველი ტელეფონის ნომერი, ტექსტი და ok.

SIM MENU-ს პოვნა სხვადსხვა ტელეფონებში:

NOKIA: მთავარ მენიუში ან setting-ში; SONY ERICSSON: entertaiment menu; SAMSUNG: მთავარ მენიუში; MOTOROLA: office tools menu; SIEMENS: მთავარ მენიუში (ან extra menu); LG: tools menu; iPhone: ძირითად მენიუში აირჩიეთ settings< phone< sim applications; Blackberry: setup; HTC: მთავარ მენიუში - sim toolkit.