იაფი SMS შეტყობინება სიმ მენიუდან


სიმ - მენიუდან 1 ცენტად SMS შეტყობინების გაგზავნის წესი:

ტელეფონის მთავარ მენიუში (პარამეტრებში ან აპლიკაციებში) ნახავთ SIM მენიუს, აირჩიეთ SMS, შეიყვანეთ სასურველი ტელეფონის ნომერი, ტექსტი და ok.