უფასო SMS-ები ვებ-გვერდიდან

ვებ-გვერდიდან შეგიძლიათ CHATSIM-ის ნომერზე გაგზავნოთ უფასო SMS შეტყობინება. იხილეთ შესაბამისი გვერდის ბმული