დაფიქსირდა შეცოდმა. მიმართეთ კომპანია City Telecom-ს!