ბალანსის შევსება

1. ბალანსი შეგიძლიათ შეავსოთ საქართველოში არსებული სწრაფი გადახდის აპარატებიდან:

TBC PAY

EXPRESS PAY

PAYBOX

VTB

MULTIPAY

აბონენტი არცერთი აპარატიდან არ იხდის ჩარიცხვის პროცენტს. ბალანსზე ჩაგერიცხებათ კურსით შესაბამის ვალუტაში.

2. შეგიძლიათ ასევე ბალანსი შეავსოთ ჩვენი ვებგვერდიდან ან სხვადასხვა ბანკის ინტერნეტბანკინგით, აგრეთვე გადახდის პორტალებიდან:

www.mypay.ge

www.pay.ge

www.gadaixade.ge

სწრაფი გადახდის აპარატებიდან ჩარიცხვის ინსტრუქცია:

MultiPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "კომუნალური, ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

TBCPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

EXPRESSPAY (საქართველოს ბანკი) - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "მობილური ოპერატორები", შემდეგ GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

PAYBOX - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "სხვადასხვა" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

VTB - აირჩიეთ "სხვა გადახდები" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.