ბალანსის შევსება

ბალანსის შევსება 372 კოდით მოქმედი ნომრებისთვის:

1. საქართველოში არსებული სწრაფი გადახდის აპარატებიდან

TBC Pay;  Express Pay; Paybox; VTB;  MultyPay

აბონენტი არცერთი აპარატიდან არ იხდის ჩარიცხვის პროცენტს. ბალანსზე ჩაგერიცხებათ კურსით შესაბამის ვალუტაში.

2. ჩვენი ვებ-გვერდიდან

შეგიძლიათ ბალანსი მარტივად შეავსოთ ჩვენი ვებგვერდიდან

3. ინტერნეტბანკინგით

"საქართველოს ბანკი"-ს ბანკინგი

4. გადახდის პორტალებიდან

www.mypay.ge

www.pay.ge

www.gadaixade.ge


აპარატებიდან ჩარიცხვის წესი

MultiPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "კომუნალური, ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

TBCPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

EXPRESSPAY (საქართველოს ბანკი) - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "მობილური ოპერატორები", შემდეგ GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

PAYBOX - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "სხვადასხვა" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

VTB - აირჩიეთ "სხვა გადახდები" > "ტელეფონი»" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.