ბალანსის შევსება

ბალანსის შევსება 372 კოდით მოქმედი ნომრებისთვის

1. ბალანსი შეგიძლიათ შეავსოთ საქართველოში არსებული სწრაფი გადახდის აპარატებიდან:

TBC PAY;  EXPRESS PAY;  PAYBOX;  VTB;  MULTIPAY

აბონენტი არცერთი აპარატიდან არ იხდის ჩარიცხვის პროცენტს. ბალანსზე ჩაგერიცხებათ კურსით შესაბამის ვალუტაში.

2. შეგიძლიათ ასევე ბალანსი შეავსოთ ჩვენი ვებგვერდიდან ან სხვადასხვა ბანკის ინტერნეტბანკინგით, აგრეთვე გადახდის პორტალებიდან:

www.mypay.ge

www.pay.ge

www.gadaixade.ge


აპარატებიდან ჩარიცხვის წესი

MultiPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "კომუნალური, ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

TBCPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

EXPRESSPAY (საქართველოს ბანკი) - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "მობილური ოპერატორები", შემდეგ GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

PAYBOX - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "სხვადასხვა" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

VTB - აირჩიეთ "სხვა გადახდები" > "ტელეფონი»" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.