ბალანსის შევსება

ბალანსი შეგიძლიათ შეავსოთ საქართველოში არსებული სწრაფი გადახდის აპარატებიდან: TBCPAY; EXPRESSPAY; PAYBOX; MultiPay. აბონენტი არცერთი აპარატიდან არ იხდის ჩარიცხვის პროცენტს. ბალანსზე ჩაგერიცხებათ კურსით შესაბამის ვალუტაში. შეგიძლიათ ბალანსი შეავსოთ ჩვენი ვებგვერდიდან. ასევე სხვადასხვა ბანკის ინტერნეტბანკინგით, აგრეთვე ვებგვერდებიდან - www.mypay.ge ; www.gadaixade.ge

სწრაფი გადახდის აპარატებიდან ჩარიცხვის ინსტრუქცია:

MultiPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "კომუნალური, ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

TBCPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "ტელეფონი, ინტერნეტი, TV" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.

EXPRESSPAY - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "მობილური ოპერატორები", შემდეგ GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.


PAYBOX - აპარატის მენიუში აირჩიეთ "სხვადასხვა" > "საერთაშორისო მობილური ოპერატორები" > GO-SIM. თანხას შეიტანთ ლარში, ბალანსზე კი დაგიჯდებათ შესაბამისი კურსით დოლარში.