ხმოვანი ფოსტა

სერვისული ბრძანებები ხმოვანი ფოსტისთვის GOSIM+ და DATASIM ნომრებზე

ხმოვანი ფოსტის აქტივაცია *146*091#

ხმოვანი ფოსტის დეაქტივაცია *146*090#

შემოსული ხმოვანი შეტყობინების *146*094#
რაოდენობის შემოწმება


ხმოვანი მენიუ

შესვლა ხმოვან მენიუში *146*095#

პასუხის მოსმენა 1

დახმარება *

დირექტორიის შეცვლა 3

შემოსული ხმოვანი შეტყობინების 6
რაოდენობის შემოწმება

შეტყობინების წაშლა 7

მენიუდან გამოსვლა #