სიმ მენიუდან SMS შეტყობინების ფასდაკლებით გაგზავნა

SMS შეტყობინების ტარიფი, მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ნებისმიერ ქვეყანაში, SIM მენიუს საშუალებით: GOSIM+ და GOSIM DATA ნომრებიდან 0.10 ($) ცენტი, ხოლო სტანდარტული GOSIM ნომრებიდან 0.16 ($) ცენტი.

მენიუდან SMS შეტყობინების გაგზავნის წესი: მობილური ტელეფონის მენიუში აირჩევთ დანაყოფს GOSIM MENU, შემდეგ send travel sms, შეიყვანთ ადრესატის ტელ.ნომერს, ტექსტს და გაგზავნა.