ყოველი კონკრეტული ქვეყნისთვის წარმოდგენილია ტარიფების 2 ბლოკი - ზედა და ქვედა. ზედა ბლოკი განკუთვნილია ესტონური 372 კოდით მოქმედი GO-SIM ნომრებისთვის, ხოლო ქვედა ბლოკი - ქართულნომრიანი GEOSIM-ის აბონენტებისთვის.

ინტერნეტ პაკეტები იხილეთ ბმულზე.