სად შევიძინოთ


ონლაინ შეძენა


რეალიზაციის ოფისები:

თბილისი -------------------------------------------------------------------------

სერვისცენტრი - ვაჟა-ფშაველას გამზ. №71 ----------------------------------------- (032)2207020

ტუროპერატორი - "STI Georgia";   მცხეთის ქ. №2 ---------------------------------- (032)2251391

ტუროპერატორი - "Time 2 Travel";   კეკელიძის ქ №16 ----------------------------- (032)2907307

ტუროპერატორი - "Blue bird Travel";   ბესიკის ქ. №2 ------------------------------- (032)2920294

ტუროპერატორი - "Sky Travel";   ყაზბეგის გამზ. №7 ------------------------------ (032)2313220

ტუროპერატორი - "Libertytour";   ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 47 --------------------- 599 985484

ტუროპერატორი - "Rainbow Travel";   ნუცუბიძის ქ. №24 ------------------------- 555 000150


ბათუმი

ტუროპერატორი - "ჯეორჯიან სქაი"; ტბელ აბუსერიძის ქ. №1 ------------ (0422)220313

ტუროპერატორი-"Geo Sea Gate"; ჭავჭავაძის №5 (პლაზა, 3 სართ. ბ312) --- 574 540909


ქუთაისი

ტუროპერატორი - "Wonderlad";   ა.წერეთლის ქ. №8 ------------------------------ (0431)255656