მობილურ ინტერნეტის (GPRS) განახლებული პაკეტები ევროპისთვის.

GOSIM -ის აბონენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ განახლებული ინტერნეტ პაკეტებით ევროპის ქვეყნებში. იხ. დეტალურად განახლებული ინტერნეტ პაკეტები.