ფასდაკლება სტანდარტულ SMS შეტყობინებაზე

"GOSIM+" სიმბარათის მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ ფასდაკლებით სტანდარტულ SMS შეტყობინებაზე. აღნიშნული სერვისის შესახებ იხ. დეტალურად.