ბალანსიდან თანხის გადატანა სხვა ნომერზე


ჯეოსიმის ნომრის ბალანსიდან, მეორე ჯეოსიმის ნომერზე თანხის გადასატანად, აკრიფეთ *105* ნომერი საერთაშორისო ფორმატით * თანხა # და ok. გაითვალისწინეთ, თანხის გადატანის დროს ბალანსზე უნდა დატოვოთ მინიმუმ 1$.